top of page

Rajdy konne u organizatora wpisanego do rejestru? Co zyskujesz?

Nasze rajdy konne prowadzimy poprzez firmę Podlachia Horse Trails Barbara Szwarc, która jest zarejestrowana jako organizator turystyki przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Dzisiaj przybliżę Ci, co to dla Ciebie oznacza.


Dzięki temu uzyskujesz:

  • gwarancję zwrotu wpłaconych środków w przypadku zdarzeń zewnętrznych takich jak pandemia, wojna, kataklizmy np. powódź;

  • ustawowo zagwarantowane zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności/ bankructwa organizatora (np. zwrot wpłaty, pokrycie kosztów powrotu do kraju);

  • ustawowo zagwarantowane prawo do świadczeń zastępczych np. w razie niewypłacalności/bankructwa kontrahenta organizatora (np. firma transportowa, hotel);

  • możliwość ubezpieczania się uczestników od kosztów rezygnacji z wyjazdu i uniknięcie kosztów w przypadku np. nagłej choroby uniemożliwiającej wyjazd na rajdy konne;

  • kompleksową odpowiedzialność za cały wyjazd;

  • precyzyjnie określoną odpowiedzialność organizatora za jakość wraz z czytelną i jasną drogą dochodzenia roszczeń w przypadku kwestionowania jakości usługi; wysoki poziom ochrony zagwarantowany ustawą o imprezach turystycznych i dyrektywą 2015/2302;

  • dwufilarową ochronę konsumentów – wpisani do rejestru organizatorzy odprowadzają obligatoryjne składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy; a każdy organizator ma ustawowy obowiązek posiadania gwarancji turystycznej.

Status naszej działalności turystycznej możecie zawsze łatwo sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wystarczy kliknąć w link:

Wystarczy nas wyszukać na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego po nazwie, NIPie lub wpisie do rejestru (te dane znajdziecie w naszej zakładce Kontakt). Wówczas można ściągnąć cały raport.


Czego można się dowiedzieć z raportu?

  • Czy organizator rzeczywiście prowadzi działalność i czy nie została ona zawieszona;

  • Czy organizator posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz swoich klientów;

  • Jaka jest wysokość tego zabezpieczenia oraz okres obowiązywania.

Wasz spokój ducha, gdy z nami jeździcie jest dla nas ważny :)


Szukasz swojego pomysłu na rajdy konne?

Zerknij na nasze propozycje tutaj


Żródło: Polska Izba Turystyki, https://www.pit.org.pl/bezpieczny-wypoczynek.html

27 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page