top of page

Rajdowy obóz dla dorosłych

Letnia przygoda w siodle na historycznym Podlasiu


Opis usługi

​Poczuj wiatr we włosach galopując wzdłuż Bugu. Wsłuchaj się w wielowiekowe historie niesione z szumem lasu. Zasypiaj obok stąpających po padoku koni przy kołysance cykad. W trakcie rajdu: > poznasz rajdy konne jako świetnego sposobu na aktywny wypoczynek w siodle, > dowiesz się o kulturze i historii nadbużańskiego Podlasia, > dowiesz się jak poruszać się konno w terenie i jak dbać o konie w trakcie rajdu. Obóz rajdowy to okazja do intensywnego wprowadzenia w świat rajdów konnych poznania wielu ciekawych miejsc z końskiego grzbietu, przemierzania ścieżek brzegiem Bugu i odpoczynku od letniego słońca w cieniu lasu. Każdego dnia rajdowego pokonamy ok. 35 km, a Twoim towarzyszem będzie koń przygotowany do jazdy w terenie. ​Oferta skierowana do osób dorosłych jeżdżących konno w trzech chodach (stęp, kłus, galop). Zapraszamy osoby z własnymi końmi na letnią przygodę w siodle! > Jeździmy w małych kameralnych 4-osobowych grupach, co gwarantuje kameralny klimat wyprawy i fajną atmosferę > Rajdowe all inclusive - wszystkie świadczenia w cenie > Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu rajdów konnych oraz uprawnienia instruktora turystyki jeździeckiej TTPiK > Dobro koni i bezpieczeństwo uczestników to nasz priorytet > Jesteśmy wpisani do rejestru Organizatorów Turystyki i mamy Gwarancję Ubezpieczeniową


Najbliższe terminy


Zasady rezygnacji

Wyciąg z Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Podlachia Horse Trails: 3.1. W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności zmuszających Organizatora, z przyczyn od niego niezależnych, do zmiany głównych właściwości usług turystycznych, poinformuje on niezwłocznie, przed rozpoczęciem imprezy, Podróżnego o treści zmian. Podróżny, po uzyskaniu informacji od Organizatora, obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Umowy, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat albo odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę, jeśli jest oferowana. 3.2. Organizator nie zastrzega sobie prawa do podwyższenia ceny. Uczestnik nie ma prawa do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty. 3.3. Jeżeli Podróżny nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Podróżnemu przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie. 3.4. Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u Organizatora lub za pośrednictwem biur sprzedaży imprez turystycznych (agentów turystycznych). 3.5. W razie rezygnacji przez Podróżnego z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż: a) do 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 20% ceny, b) pomiędzy 24 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy –50% ceny, c) na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny. 3.6. Postanowień pkt. 3.1 nie stosuje się, gdy Podróżny odstąpił od Umowy przed rozpoczęciem imprezy z uwagi na wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy.


Dane kontaktowe

  • Stajnia rajdowa Podlachia Horse Trails, Ukazy, Poland

    535 460 688

    rajdy.konne.podlasie@gmail.com


bottom of page