top of page
Ta usługa jest niedostępna. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Rajdowa Majówka 2024

5-cio dniowy rajd konny śladami lokalnej historii


Opis usługi

Zapraszamy na niezapomniany długi weekend majowy podczas rajdu konnego dla dorosłych! Przygotowaliśmy pięciodniowy program pełen jazdy konnej i zwiedzania lokalnych atrakcji z końskiego grzbietu. W ramach tego wyjątkowego pakietu, będziecie mieli okazję spędzić pięć dni na wspaniałych koniach, odkrywając uroki okolicznej przyrody i miejsc ważnych dla lokalnej oraz narodowej historii. Podczas rajdu zapewniamy pełne wyżywienie, odpowiednio zbilansowane i dostosowane do Państwa preferencji żywieniowych oraz uwzględniające ewentualne alergie pokarmowe. Nasza kuchnia z pewnością zaspokoi nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia. Nie zabraknie również chwili wytchnienia i relaksu oraz delektowania się lokalną kuchnią i gościnnością. Wymagane umiejętności: swobodny stęp, kłus i galop w terenie CENA: 2950 zł CENA ZAWIERA: > Organizację 5-dniowego rajdu konnego po terenach historycznego Podlasia > Noclegi w pobliskim pensjonacie w pokojach z własną łazienką > Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie, napoje). > Wynajęcie konia z rzędem. Dla każdego z Uczestników zapewniamy wygodne kulbaki rajdowe, ogłowia, sakwy. > Opiekę instruktora turystyki jeździeckiej. > Organizację popasów. > Drobny upominek. > Ubezpieczenie NNW uwzględniające sporty ekstremalne, w tym jeździectwo, i OC. > Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.


Najbliższe terminy


Zasady rezygnacji

Wyciąg z Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Podlachia Horse Trails: 3.1. W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności zmuszających Organizatora, z przyczyn od niego niezależnych, do zmiany głównych właściwości usług turystycznych, poinformuje on niezwłocznie, przed rozpoczęciem imprezy, Podróżnego o treści zmian. Podróżny, po uzyskaniu informacji od Organizatora, obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Umowy, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat albo odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę, jeśli jest oferowana. 3.2. Organizator nie zastrzega sobie prawa do podwyższenia ceny. Uczestnik nie ma prawa do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty. 3.3. Jeżeli Podróżny nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Podróżnemu przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie. 3.4. Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u Organizatora lub za pośrednictwem biur sprzedaży imprez turystycznych (agentów turystycznych). 3.5. W razie rezygnacji przez Podróżnego z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż: a) do 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 20% ceny, b) pomiędzy 24 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy –50% ceny, c) na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny. 3.6. Postanowień pkt. 3.1 nie stosuje się, gdy Podróżny odstąpił od Umowy przed rozpoczęciem imprezy z uwagi na wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy.


Dane kontaktowe

  • Stajnia rajdowa Podlachia Horse Trails, Ukazy, Poland

    535 460 688

    rajdy.konne.podlasie@gmail.com


bottom of page